Μετά την επέμβαση

Εξειδικευμένο προσωπικό, από την πρώτη μέρα μετά την επέμβαση, θα φροντίζει για την ανάρρωσή σας, καθορίζοντας το καταλληλότερο πρόγραμμα αποκατάστασης  και στηρίζοντάς σας στην βαθμιαία αυτή διαδικασία.

Η αποκατάσταση μπορεί να αρχίσει από την ημέρα του χειρουργείου,με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού. Μπορείτε να προχωρήσετε σε δραστηριότητες φόρτισης, ανάλογα με την αντοχή σας,και να σταματήσετε τα υποστηρίγματα καθώς η ανακούφισή σας βελτιώνεται. Αν και οι ασθενείς διαφέρουν μεταξύ τους ,οι περισσότεροι σταματούν τη χρήση υποστηριγμάτων μέσα σε δύο εβδομάδες μετεγχειρητικά.

Taking care of your new knee

Follow your orthopaedic surgeon's instructions carefully to minimise any potential complications that could affect your recovery and your implant’s life span. These complications, however, are quite infrequent and some simple rules can dramatically reduce their likelihood.

Don't forget

Lead a healthy and active life.
In case of fever, throat inflammation, pulmonary inflammation or similar, tell your physician that you have a knee implant.
Undergo regular general check-ups.
If you have any concerns about your new knee, don’t hesitate to contact your physician and, finally,


...enjoy your new knee!