Ασθένειες του ισχίου

Η κύρια αιτία των νόσων της άρθρωσης του ισχίου είναι η φθορά του αρθρικού χόνδρου:δηλ. η αρθροπάθεια. Αυτή η φθορά γίνεται αντιληπτή ως πόνος, αρχικά μόνο όταν φορτίζεται η άρθρωση, αργότερα όλο και πιο συχνά και τελικά και σε κατάσταση ηρεμίας. Η αύξηση στην ένταση του πόνου είναι μια αργή διαδικασία, η οποία συνεχίζεται για χρόνια, και η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε μία δύσκαμπτη άρθρωση του ισχίου. Υπάρχουν διάφορα είδη ασθενειών:

Εκφυλιστικές που σχετίζονται με την  ηλικία
Τραύματα, που έχουν σχέση με κάποιο κάταγμα, μυϊκό πρόβλημα ή ρήξη συνδέσμου Μετατραυματικά προβλήματα όπως άσηπτη νέκρωση

Μία εκ των συνεπειών οποιασδήποτε πάθησης σε αρθρώσεις είναι ο πόνος. Ο πόνος του ισχίου περιορίζει τις καθημερινές δραστηριότητές σας, επηρεάζει τη διάθεση σας, την υγεία σας και, σίγουρα, την γενικότερη ευεξία σας

HIP_DISEASES_Greco_Global_big

Θέλετε να απαλλαγείτε από τον πόνο;
Ναι, μπορείτε!
ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΟΥ