ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΠΈΜΒΑΣΗ

Εξειδικευμένο προσωπικό, από την πρώτη μέρα μετά την επέμβαση, θα φροντίζει για την ανάρρωσή σας, καθορίζοντας το καταλληλότερο πρόγραμμα αποκατάστασης  και στηρίζοντάς σας στην βαθμιαία αυτή διαδικασία.

Η αποκατάσταση μπορεί να αρχίσει από την ημέρα του χειρουργείου,με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού. Μπορείτε να προχωρήσετε σε δραστηριότητες φόρτισης, ανάλογα με την αντοχή σας,και να σταματήσετε τα υποστηρίγματα καθώς η ανακούφισή σας βελτιώνεται. Αν και οι ασθενείς διαφέρουν μεταξύ τους ,οι περισσότεροι σταματούν τη χρήση υποστηριγμάτων μέσα σε δύο εβδομάδες μετεγχειρητικά.